Tseba Lesotho


Thaba-Tseka ke setereke se kahare ho maloti a Lesotho

Thaba-Tseka ke setereke se kahare ho maloti a Lesotho

Thaba-Tseka ke setereke se kahare ho maloti a Lesotho se ileng sa phatlalatsoa e le setereke ka selemo sa 1980. Ke setereke sa moraorao ho phatlalatsoa ele ho eketsa litereke tsa Lesotho ho isa ho ts…

- 2 yrs