Papatso

LNDC PRESS RELEASE ON INDUSTRIAL WAGE SUBSIDY PROGRAMME – SECOND DISBURSEMENT

Papatso

LNDC PRESS RELEASE ON INDUSTRIAL WAGE SUBSIDY PROGRAMME – SECOND DISBURSEMENT

Mohlomphehi Motlohi Maliehe, Mokhethoa Oa Botha-Bothe

20 January | Baqolotsi Ba Mosotho

’M’e o tšoara thipa ka bohaleng …Doti o tentša Maliehe tšeea

Ke ’nete e totobetseng hore bophatlalatsi bo bapala karolo e kholo ho fana ka leseli e le ho bula sechaba mahlo, ho se ruta, ho hlaola bohlasoa, ho lisa maemo a litaba esita le ho se nyakalatsa.

Ke ka hona re ka lumellanang le Mofumahali ’Matebatso Doti, setho sa komiti e kholo ea Kobo-tata (ABC), ha ka Labohlano a hlalositse bophatlalatsi e le tšiea ea bohlokoa ho anetseng molaetsa le ho susumetsa khotso le botsitso, ke ka hona a ithapetseng ho bophatlalatsi ba Lesotho ho thusa Lekhotla la habo la Kobo-tata ho le busetsa kopanong ea khotso ka balateli ba lona. Doti o re ke ka bophatlalatsi hape sechaba se ka kholisehang hore lekhotla le feela le itlhophile bocha molemong oa ho isa pele sechaba sa Basotho, ka hore se pepese tšebetso eo bona e le komiti, eo ba tla qala ho e etsa ka matla joalokaha ba phetlile leqhephe le lecha la ho lebisa bosebeletsi sechabeng kaha leru le letšo la likhohlano le ba sirohile.


Maikutlo ana a fapana le a Moparamente oa ABC Motlohi Maliehe eo eena a llang ka hore bophatlalatsi ke bona bo lubileng mosoang kahare ho ABC ha e tla qetella e le marantha. Sena o se buile a thiba baphatlalatsi ho botsa lipotso holim’a liketsahalo tse fetileng tse ileng tsa lebisa ABC tebetebeng ea karohano. A re tse fetileng li lebaloe le hore ‘ke lehlohonolo hore e be bophatlalatsi ha bo e-s’o chese naha ena’. Boipotso ba motho ea shebelletseng a le thoko maane e kaba hore ha likoti li siuoa li sa katoa, li tloloa holimo, hoo ho bolelang? Ho kobutoa eeng moo? Monna e mong oa Lekhooa o ee a re “Ke ithutile hore mo-Afrika ke motho eo e reng h’a fositse a phopholetse sehlahla seo a ka itšoarellang ka sona ho se phara ka molato oa hae”. 
 

Metro News Digital

Fumana Koranta Ea Hao Mahala

Ke taba e nyarosang hore ebe motho a le mokana ka Maliehe ea binang khotso le kopano kajeno, h’a tsebe hore ba ne ba qabantsoe ke eng kahar’a ABC. Puong ea hae moetapele oa bona Dr Motsoahae Thabane h’a ba laea ka Labohlano a na le bona ntlong ea khale ea tona-kholo, o itse sesosa sa qabang ea bona ebile sephetho sa likhetho tsa seboka se seholo tse bileng ngoahola, moo ba bang ba sa kang ba khotsofalla sephetho seo.
Le joale re’a lumela lekhetlong lena ha ho thoe ’m’e o tšoara thipa ka bohaleng hobane ’M’e Doti o ile a ema ka maoto ho tentša Maliehe tšeea, e le ha a ne a jele masoko a sola baphatlalatsi ba Molimo. A mo fa thuto ea mahala ka bophatlalatsi. 
Setho se seng sa lekhotla se bile sa hooa sa re “enoa o bua joaloka moparamente” kamor’a hore Doti a soae mphato oa hae mohlare. 
– Ka ‘na Forekekere, Maseru

Litaba Tse Ling