Tona-Kholo Motsoahae Thabane

20 January | Kabelo Masoabi

Tona-kholo o leba hae: Empa ha ho hlake hore na neng

MASERU – Ka Labohlano Tona-Kholo Dr Motsoahae Thabane o phatlalalitse morero oa ho itokolla tšebetsong e le Tona-Kholo ea naha.

Puong ea hae e telele e lebohang mosebetsi ka mahlakoreng ka bobeli, o itse o ea phomolong leha a sa bolela nako ea ho beha meja fatše. “Lilemo tsa ka li se li le ngata, ’me le matla a ka mohlomong a se a fokola. Ka lebaka lena ke le tsebisa kajeno makobo-tata hore ke morerong oa ho beha meja faatše ke le Tona-Kholo ’musong oa Motlotlehi, ’me nako ea ho phomola ha e fihla ke tla le tsebisa. “Ke tla sala ke ntse ke le moetapele oa kobo-tata ho fihlela makobo-tata beng ba ka, ba ntokolla kapa ’na ke ba kopa ho lokolloa e le mothati o qetellang oa phomolo ea ka,” a rialo a bua moea o le faatše, a le ntlong ea tona-kholo ea khale.


O tsoela pele a re: “Ke bile pusong nakong ea Manyesemane le pele naha ea bo rona e ka fumana boipuso, ka boela ka ba pusong ea Morena Leabua (Jonathan), ka nt’o fetela pusong ea Dr Ntsu Mokhehle e bile ke le moeletsi oa hae ho fihlela re arohanngoa ke ’mopi. Ka ba bosebeletsing ba sechaba pusong ea Dr Mosisili (Pakalitha) e leng moo ’na le banna le basali ba bang re ileng ra lumellana ho furalla puso eo kamor’a ho hlokomela tsamaiso e bolutu le tšebeliso e mpe ea thepa ea sechaba le ho nyehla ha litšebeletso. 


“Ra thehela Basotho moshanyana oa Sankatana (ABC) leha re fumane mokotla oa ’muso o le masoba, ha rona ea ba ho o roka. Esale ke sebeletsa boiketlo ba sechaba bo re e-s’ong ho bo fihlele ho fihlela hajoale.” H’a bua le litho tsa lekhotla a re e le makobo-tata, ba qala selemo sena ka phatla tse phahameng, ’me morero oa bona letsatsing leo ke ho tla hopotsa makobo-tata le sechaba sa Basotho hore pharela ha e eo banneng.  A re ba fihletse tharollo liqholotsong tseo esale li tjametse lekhotla ho tloha ngoahola, ’me o utloisisa hore ba li fihletse ka mohau oa Molimo. 
 

A re ba motlotlo ke sena kaha ba entse nalane lebakeng la pale ea lipolotiki tsa Lesotho hore e be lekhotla la bona ha le ea arohana. 
“Bohle re ea tseba hore litaba tsa lipolotiki ha li ka fihla mothating oo re neng re le ho oona, e be e se e le ha e le karohano ke phetho. Ke leboha litho tsa komiti tse nkapereng kajeno le tse ling tse sieo ka mamello ea tsona e hlomotseng pelo ea ka.  “Leha re ne ntse re tseka hore komiti e nepahetseng ke e feng, ha ho lehlakore le ileng la ngala lekhotla. Bohle ba ile ba netefatsa hore ba ikana ka kobo-tata le maano a eona leha ho sa ba bonolo hakaalo ha ho fahlanoa ka mekoetla empa le bontšitse kholo lipolotiking. Ke le kopela bophelo bo botle bo bolele le bohlale bo kang ba Morena Salemone,” a bua joalo.


Dr Thabane o re naha e maqakabetsing a sera se tlala, tlhobolo, litlolo tsa molao le tse ling tse ngata, ’me o na le tšepo e lekaneng hore litho tsa lekhotla li tla tšoarana ka matsoho ho fenya pharela eo.  A leboha botšepehi boo litho li ’nileng tsa mo fa bona hobane ‘e khuptjoa e le maoto a mane hobane ba bang ba lona ba ne ba lepa hore leetong lena le bileng bolutu hakana ke nkile lehlakore’.  “Ha ke motho oa ‘manyakore’ ’na, empa boemong bona ke kopa le nkinele matsoho metsing, mohoma o kene temeng molemong oa kholiso ea lekhotla lena la rona. ABC ha se ea ka, empa ke ea sechaba sa Basotho se itheretseng ho ba makobo-tata.


“Ke etsa boipiletso le taelo ea hore mabitso ao le somanang le ho ipitsa ka oona a felle hekeng moo ha le tsoa hobane le ntho e le ’ngoe le nonyana tsa siba le le leng. Re tla hatana litorong kaha re batho, empa re ikemiselitse ho ea ’nq’a e le ’ngoe,” a khalema joalo.
Ngoahola sebokeng se seholo seo a ileng a se bula, o re makobo-tata a ile a bontša hore a batla ho tsamaisoa ke ba na bao kajeno ba ba bitsang komiti e kholo. A laea komiti ena ho tšepahalla bakhethi ba ABC. 

Thabane o re Basotho ba khethile kobo-tata hobane e le tšepo ea bona ea ho qetela e ka se qaollang tebetebeng eo se sesang ka har’a eona. O phethetse polelo ka hore: “Nako ea ho saooa ka litaba e felile, ha re beheng Lesotho le Basotho pele”.
Komiti e kholo ea tšebetso ea ABC e tla qala ho sebetsana le litaba tse ling tse salletseng morao tsa liqoso le liqeto tsa makhotla tse bileng teng nakong ea ho tsekisana le ho sebetsana le ho hloaea mohlahlami oa Dr Thabane mohla a behang meja fatše, ho tloha ka ’Mantaha ha e lula, ho latela tlhaloso eo komiti e kholo ea lekhotla e faneng ka eona.

Litaba Tse Ling