Mokhethoa Oa Lithabaneng 'M'E 'Matebatso Doti

27 January | Moqolotsi Oa Mosotho

Tona-kholo ea mosali ke eo! Lebitso la ’Madoti le lahleloa ka katibeng

MASERU - Komiti e kholo ea Lekhotla la Kobo-tata ea Basotho (ABC) e phatlalalitse mabitso a mararo ao e supang h’a tla nehelanoa linakeling tsa maparamente a ‘Toala’ ho a seka-seka hore na a supa mang ho etella puso pele hang ha Tona-kholo Thabane a beha meja fatše.

Phatlalatsong ea komiti, ho boletsoe ha ho fihletsoe qeto ea hore mabitso a Samuel Tšoinyana Rapapa oa Mosalemane, Nkaku Kabi oa Qeme le ’Matebatso Doti oa Lithabaneng, e le ona a akhetsoeng ka katibeng hore ho ntšoe le le leng. Ho ea ka seboholi sa ABC, Montoeli Masoetsa, qeto ena e fihletsoe e le hore litaba tse ntseng li etsahala, le boitokisetso ba ho ea phomolong ha tona-kholo, li tle li se ke tsa ba petetsa haholo.


Masoetsa a hlakisa hore ho ile ha fihleloa qeto ea hore ho thonngoe mabitso har’a litho tse ka har’a komiti feela, e leng eona keta-pele e seng e ile ea khethoa ke makobo-tata sebokeng sa Hlakola ngoahola. Ho latela lethathamo leo la mabitso a ka katibeng, sena se bolela hore Lesotho le ka nna la eba le tona-kholo ea pele ea mosali, ebang mokhethoa oa Lithabaneng a ka hapa lipelo tsa maparamente a ABC, ekasitana le ho fumana botšehetsi bo lekaneng ho tsoa ho balekane ba ABC pusong ea 4x4 le ba bang ba ka bohanyetsing.


Doti, ea sa kile a peka ka har’a puso ea Thabane lekaleng la Ntšetsopele ea Sechaba pele a e hlabisoa ka monkhoane ka lebaka la bonoa a tsamaea lehlakoreng la setsibana sa ABC se neng se tumme ka lebitso la Likatana nakong eo ho ntseng ho kupa e mahlo a mafubelu ho tsekoa linotlolo tsa ofisi ea ABC, e bile ’mamoratoa ho ba bangata ka le reng o tseba ho kenella ka har’a sechaba le ho bontša qenehelo ho bahloki le bafumanehi. Doti ke motlatsi oa seboholi komiting ea naha ea lekhotla lena la ABC.


Ha e le Rapapa eena, lebitso la hae le se le ile la hlahella nakong eo ho neng ho tekoa tšisinyo ea ho hloka tšepo ho tona-kholo le ’muso, e ileng ea bonahala e hohela botšehetsi bo boholo ho mekha ea bohanyetsi. Rapapa, ea tloaetsoeng ka hore ke ‘Ho marapo liphakeng’ ke molula-setulo oa liboka komiting e kholo ea naha. Ha e le Kabi, eo e leng letona la bophelo, eena ke motlatsi oa mongoli kakaretso komiting ea naha, ’me ke e mong ea ileng a setlela ka thata nakong ea litsekisano ka lehlakoreng le neng le re qha! ka komiti e ncha ea Lehakoe.
 

Linakeli tsa maparamente a ‘Toala’ li lebelletsoe ho tšoaroa ka Sontaha sona sena lihoreng tsa hoseng e le hore ebang paramente e ka buloa beke e tlang, ba be ba se ba le malala-a-laotsoe ho mathisa lesela la eo ba ka lakatsang hore ntlo ea sechaba e mo tšehetse e le hlooho ea ’muso e ncha. Lena ke lekhetlo la pele nalaneng ea naha motho oa mosali a eba le monyetla o moholo hakana ho etella puso pele, e leng moo a nang le monyetla oa ’ngoe borarong ho hapa lotho ea ka katibeng.
Tsela ea ho tsoa ea Tona-kholo Thabane e se e seka-sekiloe mekhahlelong eohle ea naha le ea sechaba, le hoja letsatsi le e-so phatlalatsoe.


Thabane o phatlalalitse takatso ea hae ea ho ea phomolong kamor’a hore eena le mohatsa’e ba hlahelle ba ntse ba batlisisoa ke sepolesa nyeoeng ea lefu la mohatsa’e e mong, ’M’e Lipolelo. Ke feela kamor’a hore moqekoa oa hae, ’Maesaiah a iphe limenyane kamor’a hore sepolesa se leke ho mo qhoaela lihanaboi, litaba tsa ho ea phomolong ekasitana le ho bopa khotso ka har’a ABC li ileng tsa hlomela, tsa ba tsa hlahisa hlooho.
Phatlalatso eo ea ho beha meja fatše e boetse e tla tjena e se e le sehou sa mehoo ho tsoa ka bohanyetsing, ba bang ba balekane ka pusong ekasitana le sechaba ka kakaretso hore a itokolle pusong. Litaba tsena tsa ho leba hae ha Thabane li ntse li kikitlela tjena e le ha bekeng eona ena Mongoli e Moholo oa Kobo-tata, Lebohang Hlaele a tlalehiloe ke litsi tsa liphatlalatso motse-moholo Maseru a bontšitse ha tona-kholo a tla phutha mehasoana a lebe Makhoakhoeng pele ho mafelo a khoeli ea Hlakola.


Komiti ea phethahatso ea ABC, eo Hlaele e leng setho sa eona, e ne e ile ea phatlalatsa pejana hore Thabane o fihletse boemo ba hore a itokolle mosebetsing oa ho etella ’muso pele, leha e ne e sa totobatsa hore na a ee hae neng.  Empa ho latela litlaleho tsa morao-rao ngoana o li chenchile, ba re Hlakola e fele a hatile fatše. Hlaele, eo e bileng eleng mokhonyana oa Tona-kholo Thabane o hlalosoa a supa hore paramente e lokela ho buloa khoeling ena ea Hlakola, ’me ba lakatsa hore a be a itokolotse pele paramente e buloa. Mokhonyana o re litaba tse pota-potileng Tona-kholo Thabane tsa ho phengoa mahafi ka lefu la eo mohatsa’e Lipolelo li shebahala li mo imetse haholo, ’me ho latela boqheku, li ama le maemo a hae a bophelo bo seng bo ntse bo khoehla joale o lokela ho potla-potlaka ho leba hae a il’o phomola.


Leha ho le joalo, Thabane eena ho utloahala le ha a phatlalalitse hore o se a tla phomola tšebetsong a ntse a eme ka lebota a sa totobale hore na o tsamaea neng.  O ntse a hlakisetsa e mong le e mong ea botsang ka ho tsamaea ha hae hore ha e le hantle ba hopole hore ha a e-so itokolle – o sa na le mehato e lokelang ho nkoa le ho lateloa ho lokisetsa hore a tsamaee hantle ho ea phomolong.

Tona-kholo o re eena o rola matla a puso ka khetho ho lokisetsa phomolo, ha a itokolle ho latela se ntseng se buuoa mapatlelong a metse, litameng le selibeng ha basali ba il’o kha metsi. O re ke hona a tla buisana le bo-mphatoa’e pusong, lekhotleng la ‘Toala’, paramenteng ekasitana le letšoele la litho tsa lekhotla pela a ka a hla a bolela phatlalatsa hore na o tsoa ofising neng.


O boetse o re ha e le hantle ha se taba ea mang kapa mang ea sa oeleng mafapheng ana ao a a hlalositseng hore na o tsamaea neng, le hore bohle ha hopole hore o’a ithaopa ha a leba hae tjena ha a khannoe ka moqala joaloka seboshoa ho tlohela mosebetsi.

Litaba Tse Ling