Papatso

LNDC PRESS RELEASE ON INDUSTRIAL WAGE SUBSIDY PROGRAMME – SECOND DISBURSEMENT

Papatso

LNDC PRESS RELEASE ON INDUSTRIAL WAGE SUBSIDY PROGRAMME – SECOND DISBURSEMENT

Tona-Kholo Thabane Le Mohatsa'e 'Maesaiah

20 January | Baqolotsi Ba Mosotho

Thabane o ’ntšing tsa selomo …eka tsela e eang Makhoakhoeng e tla mo lahlehela

MASERU - Litaba tse supang ha Tona-kholo Motsoahae Thabane a ka nna a itokolla e le hlooho ea ’muso oa Lesotho eka li tla baka molikoa-likoane kaha ho se litemana tsa molao ka har’a molao oa motheo tse tšehetsang ketso eo ea hae.

Litsebi tsa lipolotiki le bapolotiki ka bo-bona, ekaba ka pusong kapa bohanyetsing, kaofela ba bonahala ba ngoaea lihlooho khafetsa ho fumana tsela ea molao e tlang ho hleka sebae boitokollong ba Thabane. “Ho shebahala re le naha ho sena mohla re kileng ra nahana ka boemo bo tjena leha e se e le ho lohotha hore Lesotho le ne le ka iphumana le oetsoe ke qaka ea mofuta o tjena,” ke e mong oa bapolotiki le moparamente oa mehleng, Sello Maphalla, a leka ho phunya seso seo esaleng se ntse se okoa ka makhapha.


Le eena o boetse o seleballoa a e-so ee kae, ka le reng ehlile ka har’a molao oa motheo naha e siiloe le bok’hak’hi ke ba ileng ba o bopa kaha le litemana tsa teng tse ka khobokanyoang ho tlisa tharollo, e le feela tse buang ka sekheo se ka tlisoang ke moo tona-kholo a bang sieo ka har’a ofisi ka mabaka a bokulo, ho eta le a mang.  Ho tloha moo, ke ha tona-kholo a hlabisoa ka monkhoane ka tsela ea se-paramente moo tšisinyo ea ho hloka tšepo ho eena e ka fetisoang ke bongata ba litho tsa Ntlo ea Bakhethoa. Ho latela litaba tsa morao-rao tjena, eka Tona-kholo Thabane o se a inehetse hore o tla lahla marapo, a monyole ka hlooho, ho latela leru le oetseng lelapa la hae holimo, moo sea-ntlo sa hae, ’Maesaiah Thabane, a seng a ntse a batloa ka lintja le likatse moo e leng ’melaelloa polaong a mohats’a Thabane oa bobeli, ’M’e Lipolelo.

Litaba li boetse li supa ha lekhotla la Kobo-tata ea Basotho, leo Thabane e leng mothehi oa lona a bile a le etelletse pele, le se le ntse le etsa boitokisetso ba hore na ebang a beha meja faatše, ke mang eo monoana o ka mo supang ho nka marapo ka har’a puso ea kopanelo.


Le hoja ho ruthana ka har’a Kobo-tata eka ho sa ile moriting, kamor’a ho botjoa ha khotso ea mabele bekeng eona ena ka Laboraro, fiee-fieella ea hore Thabane a ikele hae Makhoakhoeng e ntse e batla e le pharela, kaha melao ea naha e batla e le bokopa ho supa tsela e otlolohileng hore na joale ho tla sebetsoa joang.Ho latela motheo oa naha, ebang Thabane a ne a ka ikulela kapa hona ho ikela bo-ea-batho ho ne ho keke ha eba le khang, empa boemong bona, moo a ka nnang a itokolla ka boikhethelo, teng se tla khitla lejoe.
Maikutlo a mang a fapaneng ke a hore Lesotho le chonne hona hoo, naha e itlhotha litlhotse hoo e ke keng ea tseba ho tšoara likhetho, leha ho se ho ka thoe batho ba koloke kamor’a eo ba mo latelang ha ho le peni e ntšonyana e ka tsebang hore ho etsoe litokisetso tse joalo.

Baetapele ba bohanyetsi, le ha ba sitoa ho totobala hore na litaba tsa ho itokolla ha tona-kholo li ka rarolloa joang, ba re ea hore a tlohelloe feela eona ha se eona.
Ho ea ka moetapele oa bohanyetsi, Mathibeli Mokhothu, tšisinyo ea ho hloka tšepo ho tona-kholo e ntse e le teng ka paramenteng, bothata empa e se e le hore joale beng ba eona ba se ba akane le ba neng ba tjamelane le bona ba ka pusong, joale e ka nna eaba se se se khitlile lejoe.
Le ha ho le joalo, Mokhothu o re bona ba malala-a-laotsoe ebang lesela le ka oa likhetho tsa tsome tsa bitsoa.
Ba bang ba baetapele ka bohanyetsing joaloka oa Sethala sa Kholiso ea Moruo (MEC), Selibe Mochoboroane, le oa Khoeetsa ea Basotho (PFD), Akhente Lekhetho Rakuoane, ba supa ha ho lokela ho sebetse molao feela e seng ho hong, ho sa tsotellehe hore na ho nkoa tsela efe ea tharollo.
Ntle le moo, ba bang ba kang moetapele oa Nonyana e kholo (LCD), Mothejoa Metsing, ba ntse ba eme ntlha-kemong ea bona hore ho mpe ho thehoe puso ea kopanelo, eo Basotho ba ’maloa ba batlang ba e betsa ka majoe ka le reng e tl’o phunya mokotla oa sechaba lesobahali le fetang le teng ha joale.

Metro News Digital

Fumana Koranta Ea Hao Mahala

Ebang taba ea ho itokolla ha Thabane ke ntho e tla etsahala haufinyana, litsebi le balebelli ba lipolotiki ba lupa ha ho tla etsahala ntho tse peli feela – ke likhetho kapa tona-kholo a nehelane ka puso ka paramenteng, a inehela tšisinyong ea ho hloka tšepo ho eena.
Empa lehlakoreng le leng ba bang ba supa ha tsela ea hae ea ho tsoa ekaba ea ho ea ka banneng kamor’a hore toka e phethoe, che le teng ebang a ka fumanoa a kentse letsoho le toma nyeoeng ena e tobileng moqekoa, ekaba ka kotloloho, ho sitiseng ho phethoeng ha toka kapa hona ho kenyeng letsoho hore mohats’ae a qetelle a inne libono metsing ha mapolesa a lokela ho mo fasa.  Ba boetse ba supa ha sekotihali se se se iponahalitse ka har’a molao oa motheo oa naha, ’me joale mosebetsi oa tlhopho-bocha o se o hlakile hore na ho il’o shejoa kae ka motheong ka moo.  “Ba ke ba tlohele ho sheba moo ba ratang teng le moo ba ichebang bo bona feela,” ba supa joalo ka ho fapakana.

Litaba Tse Ling