Monghali Cyril Matamela Ramaphosa, Mopresidente Oa Afrika Boroa

2 February | Ka Moqolotsi Oa Mosotho

Ramaphosa o nyehlisa lipehelo tsa thibelo ea Corona

Mopresidente oa Afrika Boroa Cyril Matamela Ramaphosa o phatlalitse ka la 1 Hlakola monongoaha pebofatso ea lipehelo tsa thibelo ea lefu la Corona (Covid-19), a bula metsamao, likhoebo tsa lijo le lino, ‘moho le likereke.

Leha holejoalo, Monghali Ramaphosa o itse mafung teng ho ntse ho setse pehelo ea hore ho be teng batho ba sa feteng mashome a mahlano, ho kenyeletsoa litho tsa lelapa le ba tlileng ho thusa. Libaka tsa boithabiso le tsa boithapollo mabopong a maoatle le tsona li butsoe.

A re metsamao ea batho e se e tla lumelloa feela lipakeng tsa hora ea bone ka meso le hora ea leshome le motso mong ka phirimana. Ka ho nyehlisoa hona, batho ba seka ba itulela le ho inoella joala, ho ja lijo lichuraneng ho tloha ka hora ea leshome hoseng ho fihlela ka hora ea leshome phirima.

Ho buleloa hona ho tla kenyeletsa libaka tse ‘maloa tsa boithabiso tse kenyeletsang lisinema, lithietha, likhasino, matangoana a ho sesetsa, libaka tsa boikoetliso le boithapollo le tse ling joalo-joalo.

Phatlalatso ena ea Monghali Ramaphosa, e thabisitseng Ma-Afrika Boroa le linaha tse ahisaneng le eona, o re e susumelitsoe ke ho theoha hoa sekhahla sa tšoaetso ea Corona le hore litila-tile tsa mahlatsipa tse neng li se li imela lipetlele, li fokotsehile.

Monghali Ramaphosa o re bonyane ho theoha hoa tšoaetso ho fokotsehile ka linoko tse mashome a mane lekholong. A re leha holejoalo naha e ntse e kaba tsietsing e kholo haeba sechaba se ka se itlhokomele le ho natsa lipehelo tsa bophelo bo botle tsa ho ipoloka, kaha naha e ntse ele tsiesting ea ho eketseha hoa tšoetso ka sekhahla ka mokhoa o nyarosang.

Afrika Boroa ke naha e amehileng ka ho fetisisa tikolohong ea Afrika kaha batho ba seng ba tšoaelitsoe ba feta milone le halofo, ‘me hara bona ho se ho shoele ba likete li mashome a mane a isang metsong e mehlano.

O itse ho hlompha lipehelo le ho ipaballa hoa sechaba ke hona ho entseng hore ebe sekhahla sa tšoaetso se theohile ‘me a leboha ma-Afrika Boroa ka ketso eo e babatsehang.

Polelo ena ea Monghali Ramaphosa e tlile lihora li se kae kamora hore a amohele moqeqeko oa pele oa ente ea Corona boema fofaneng ba OR Tambo ea moetso oa AstraZeneca ho hlaha naheng ea India.

“Re thabile haholo ha ele mona re amohela milone ea liente. Letona le se le tla batalatsa tsohle tse amanang le tsamaiso le tšebeliso ea ente ena,” ho rialo Monghali Ramaphosa a bile a bososela.

Letona la bophelo Monghali Zweli Mkhize o itse ho amoheloa hoa liente tsa pele tse milone tsa AstraZeneca tse entsoeng ke junifesithi ea Oxford ke khatelo pele ea ntoa khahlanong le thibelo ea lefu la Corona. O itse leha holejoalo sechaba se lokela ho ema ha nyane kaha liente li lokela ho feta methati ea tlhatlhobo le tlhokomelo bonyane matsatsi a leshome ho isa ho a leshome le metso e mene pele batho ba ka entoa.

Liente li tla tsoa li bolokiloe laboratoring ea junifesithi ea Freistata, toropong ea Bolongfantene. Tebello ke hore ho tloha mono e tla ajoa ho ea liporofinsing ka ho fapana ho tloha ka la 12 kapa la 16 Hlakola.

Mokhahlelo oa pele, ho ea ka ba boholong Afrika Boroa, ba tlang ho entoa ke basebeletsi ba tsa bophelo ba ka pele toantšong ea lefu lena la Corona.

Leha a boletse hore Afrika Boroa e sa ntse e lebeletse limilone tse ngata tsa linte tsa Corona, Monghali Ramaphosa o hopolitse sechaba hore melaoana ea lipehelo tsa Corona ke ea nakoana empa melao ea bophelo ke ea nako tsohle ‘me ka hona sechaba se ipaballe ho sa natsehe hore metsamao le likhoebo li butsoe na.

Monghali Ramaphosa o lemositse le ho ellelisoa sechaba sa ma-Afrika Boroa hore haho motho mang kapa mang ea tla qobelloa ho entoa ha fela a sa rate. A re ente ena e tla etsoa ka ponaletso e seng lekunutung ele hore ba lokelang ba tle ba e fumane. A re haho motho ea tla thibeloa ho tsamaea hobane feela a sa enta.

O itse ha liente li ntse li fihla, Afrika Boroa e tla leka hore batho bohle ba holileng ba fumane li ente naha ka bophara.

Litaba Tse Ling