Dr Mahali Phamotse, Ad Member Of Parliament

14 December | Ka Mosotho

Nyeoe ea sethunya khahlanong le maparamente ea chechisoa

Maparamente a Lekhotla la Kopano ea Sechaba (Alliance of Democrats – AD), e leng bahlomphehi Dr Mahali Phamotse le Mokherane Tsatsanyane moo ba qosoang ka ho ba le sethunya se seng molaong, e chechiselitsoe ka la 20 ‘Mesa isao.

Nyeoeng ena ho bile ho kenyeletsoa le moena oa Mohlomphehi Tsatsanyane e leng Moorosi Tsatsanyane.

Ho ea ka lengolo la qoso, sepolesa se re boraro bona bo tlotse melao e laolang libetsa (Internal Security Arms and Ammunition Act) ka hore bahlomphehi ba ile ba fumanoa mabaleng a paramente ba na le sethunya sa moetso o bululang lihale (pump action) le lihale tse peli.

Qoso e re ba ile ba fumanoa ka la 6 la khoeli ea Pulungoane monongoaha, ‘me ka ho etsa joalo ba tlotse temana ea boraro, temananyana ea pele le ea bobeli ka masakaeneng le ‘a’ e koaletsoeng ea molao oa tšireletso ea naha tlasa taolo ea libetsa oa 1966 (Section 3 (1) (2) (a) and Section 43 (1) of Internal Security (Arms and Ammunition) Act no 17 of 1966 as amended by Act no 4 of 1999.)

Ho utloahala ha e mong oa baqosuoa ‘moho a ile a fana kapa ho kalimana ka sethunya ho boraro bona kantle le ho natsa temana ea leshome le metso e mene, temananyana ea bobeli le temana ea mashome a mane a metso e meraro, temanayana ea pele ea molao oa tšireletso (Section 14 (2), read with Section 43 (1) of the Internal Security Arms and Ammunition Act.).

Baqosuoa bana ba fuoe beile ea mahala kantle ho chankane, ‘me ba laetsoe ho ea itlaleha lekhotleng hape ka la 13 Pherekhong isao ho ea iponahatsa ho lekhotla pele ho tulo ea nyeoe.

Litaba Tse Ling