Tona-Kholo Motsoahae Thabane

27 January | Baqolotsi Ba Mosotho

’Muso oa Thabane o tšehetsoa ka mashatara

MASERU - Ebang Tona-kholo Motsoahae Thabane a ka iphumana a lokela ho isoa ka banneng ho ea emela nyeoe kapa hona hore feela a qetelle a roballelitse mapoleseng, hona ho ka tlisetsa naha bolutu bo boholo ekasitana le ho bula sekheo se ka nnang sa bakela litsebi tsa molao molikoalikoane oa hore naa ha e le hantle Molao oa Motheo o reng - ha ho nepahetse kapa ho sa nepahala.

Tsena ke tse ling tse ka sehlohong tse hlaheletseng kamor’a hore Thabane a bitsetsoe lipotsong ntlo-khotlo ea sepolesa, Maseru, ka Laboraro. Le hoja a qetelletse a hlonngoe lipotso a se a le mosebetsing oa hae, Moeletsi e Moholo oa Molao oa ’Muso, Akhente Haee Phoofolo, o supile a sa qeea-qeee hore hantle motho h’a bitsetsoa lipotsong, ehlile e se e le sebofshoa, ha ho ka nq’e ’ngoe.  A araba lipotso ka lengolo leo a ileng a le ngolla sepolesa ka ho bitsetsa Thabane lipotsong, Akhente Phoofolo o itse seo a neng a leka ho se etsa, ke ho fana ka boeletsi, eseng hore o ne a sola pitso eo ea letona le leholo la Motlotlehi.

A re ke ’nete ha ho motho ea ka holimo ho molao Lesotho mona, empa le teng ho ’ne ho eloe hloko hore tona-kholo o ne a ngolletsoe e ntse e le mohlomphehi, e se monna feela oa Makhoakhoeng.  A thatiselletsa ka hore ho ea lokeleha ke hona hore a ’ne a sieloe tlhompho e mo lokelang.

O re bonnete ke hore leha eba mapolesa a na le tokelo ea ho batlisisa mang le mang, empa ho ke ke ha hlakoha hore tona-kholo ke mong’a bona.Lengolong la hae Akhente Phoofolo o ne a ile a supa ha e se ntho e ntle hore ebe Mohlahlami oa Mokomishenara Paseka Mokete a ka ngolla tona-kholo ho ea hlaha kapel’a hae le hore seo se hlaha eka ke khoboso le tello ho hlooho ea ’muso. 
Ke lona lengolo leo le ileng la betsoa ka majoe ke balebelli ba litaba tsa naha ba bangata, empa eare ha morao, kamor’a boitlhaloso, maqhubu a khalefo a batla a kokobela.


Litaba tsa ramolao e moholo oa ’muso ha li’a fapana le tsa mafapha a mang a sechaba, moo boholo bo supang ha Tona-kholo Thabane a lokela ho bokotsoa ho fihlela a tsoile ka lemati, ebile le itse koatla! 
Ho latela litemana tsa Molao oa Motheo, ebang a ne a ka itokolla, seo e ne e le ho bolela hore o oa le ’muso oa hae, ho felile ke lehlohonolo. 


Empa mona moo a eang phomolong le teng molao ha o’a totobala ha e se hore feela ho se ho shejoa litloaelo linaheng tse sebelisang melao e batlang e tšoana le oa rona, e sehelletsoeng ho oa Manyesemane. Ho ea ka setsebi sa malao oa motheo, Professor Holo ’Nyane, a bua sealemoeeng sa PC FM, taba ea ho ea phomolong ha mohlomphehi e na le manokotho a eona a lokelang ho lateloa pele a ka hla a re jethe!  Sena se bolela hore ha ho ka moo ba ntseng ba thusana tabeng ba ka fanyang mokubetso, ho seng joalo ba tla itšola!


Professor ’Nyane o re taba boholo li matsohong a maparamente hore naa a tla khahloa ke ho tšehetsa mang ka bongata ba bona. Empa, o boetse o etsa tlhokomeliso ea hore ha e le hantle, koano Lesotho, tona-kholo ha e khethoe, empa e thonngoa ke Motlotlehi, kamor’a hore Motsamaisi oa Ntlo ea Sechaba a eletse hore na o bona eka ke mang ea nang le botšehetsi bo toma ka ntlong.

 

E mong oa bahlopholli ba litaba, eena o re ‘bohobe ha bo sena likaletsa tse ntle, bo ea bohloha, ebe o tla tšola setintana’.  O hlalosa ha ho tsoa ha Thabane pusong ho lokela ho qekisoe joaloka banna ba sebetsa lemeneng la morafo oa mafika a nyehlileng, o eeng o tšehetsoe ka mashatara a ka nnang a robeha neng le neng, hore feela ho rafshoe, makhooa a thabe. Empa ba bang ba Basotho ba seboko ka hore hona e tla ba ruta ntsi, ebang joale molao o tla qala ho sheba batho menoto le lieta hore na li shebile kae pele o ka sebetsa.  Ba supile ha ba ne ba ka lakatsa hore Ntate Thabane h’a bitsitsoe, a ke a ee ‘a ilo utloa hore na ho lula bencheng ea lipotso ke ntho e joang’.


Ba bang ba ne ba bile ba soasa ka hore a ke a il’o tokhotsoa le eena.Ha ele ba lekhotla leo Thabane a le etelletseng pele la Kobo-tata (ABC), esale ba le maphatha-phathe ho leka  ho roka kobo e neng e se e ranthane, le hore joale ba lokela ho khetha ea tlang ho hlahlama Thabane hang h’a jethooa.

Litaba Tse Ling