Meroho

3 February | Ka Nkoate Thamae

‘Muso o tšoarella lihoai tsa meroho

‘Muso oa Lesotho o thibetse tamati, linaoa tse tala le pepere ho hlaha kantle ho naha e le ho tšoarella lihoai tse ntseng li thuthuha tsa meroho.

Sena se phatlalaitsoe ke lekala la likhoebo tse nyenyane le entseng phatlalatso e bolelang hore thibelo ena e qala ka la 1 Hlakola monongoaha.

Mongoli e moholo oa lekala la likhoebo tse nyenyane Monghali Tankiso Phapano o boletse hore mohato ona o nkiloeng ke ‘muso ke ho netefatsa hore lihlahisoa tsa Basotho li tla rekoa. A re thibelo e ka hlahlojoa bocha ho latela maemo a tlhahiso ea lehae.

O itse ele lekala ba ithutile ebile ba fumane hore lihoai tsa Basotho li hlahisa mefuta ea meroho e boletsoeng ka bongata le ka boemo bo holimo, haholo ka lebaka la lipula tse ntle nakong ena ea selemo, ‘me ba hloka moo ba e rekisang.

Monghali Phapano o bontšiste hore thibelo ena e tla kenyoa tšebetsong nako ea khoeli e le ‘ngoe ho tloha mohla e phatlalalitsoeng e leng khoeling ea Hlakola.

O ipilelitse ho lihoai tsa Basotho ho nka monyetla ona oa leano la ‘muso ho hlahisa meroho, litholoana le lijo thollo ka bongata le ka boemo bo phahameng molemomg oa hore ‘muso o tle o reke lihlahisoa tseo tsa bona ho fepa sechaba se tlokotsing ea tlala nakong ena ea seoa sa lefu la Khoronafaerase.

Monghali Phapano o itse ho rekoa hoa lihlahisoa tsa lihoai tsa lehae ho tlilo nyolla moruo oa Lesotho le ho ntlafatsa boitšepo le thahasello ea lihoai hore li tle li nyolle sekhahla sa tsona sa tlhahiso ea lijo ka kutloisiso ea ho etsa khoebo tse atlehileng.

“Naha e sa khoneng ho iphepa e na le mathata,” ho rialo Monghali Phapano a bile a phaella ka hore ‘muso oa lephako hao kolotoe.

Ha botsoa maikutlo a hae ka qeto ena ea ‘muso ke koranta ea Mosotho, mongoli e moholo oa lekala la likhoebo tse kholo Monghali Maile Masoebe o itse o thoholetsa qeto ena ka tsela e babatsehang kaha e tla nyolla moruo oa naha.

O itse leano la tlhatlhobo ea boleng ba lihlahisoa tlasa ho bitsoang Lesotho Standards Institution ha ena ho sebelisoa holim’a lihlahisoa tsena kaha thibelo ena e etsoa ka moelelo o ikhethileng oa ho nanabetsa letsoho thekong ea lihlahisoa tsa Basotho ke ‘muso.

Leha holejoalo, Monghali Masoebe o itse ha nako e ntse e ja babeli, nakong eo Lesotho le seng le butse ‘maraka o moholo oa theko le thekiso ea meroho le litholoana sebakeng sa ha Tikoe, Maseru, leano la ho hlahloba boleng ba lihlahisoa le tla sebelisoa. O itse sena se tla thusa kaha joale lihlahisoa tsa lehae li tla rekisetsoa baji ba kahare le ba kantle ho naha.

O itse o khothaletsa lihoai tse nyenyane le tse kholo ho kena khoebong ea temo ka sekhahla ele ho matlafatsa bophelo ba bona le ho theha mesebetsi ka temo.

Molulasetulo oa mokhatlo oa baitšukuli Monghali Tšolo Lebitsa o boletse ha khothaletsa leano lena la ‘muso, ‘me a re eka khona ho etsoe litokiso tse nepahetseng tsa hore joale baji ba tsebe hore na lihlahisoa tsena li fumaneha kae, joang le neng, ho bo mang kahare ho naha.

O itse sena se bolela hore lihoai li lokela ho tšoarana ka matsoho kahare ho tsona le lipakeng tsa makala a amehang a ‘muso ele hore tlhahiso e tle e etsoe ka sekhahla se phahameng se tla anela baji ka nako tsohle.

“Ha se hantle hore ha Afrika Boroa e koala maliboho e be re ba tsietsing ea hore na re tla nka lijo hokae kaha naha ea rona e its’etlehile ho Afrika Boroa ka lintho tse ngata ho kenyelletsoa le lijo,” ho rialo Monghali Lebitsa.

Litaba Tse Ling