Tona-Kholo O Manolla Leano La Puso E Ncha

16 June | Baqolotsi Ba Mosotho

‘Lona Masholu, ha hobo lona ke naheng…’

Tona-kholo Moeketsi Majoro o re nako ea ho soasa ka litaba khahlanong le bobolu, bomenemene, bosholu le litlolo tse ling tsa molao, e fihlile pheletsong.

H’a etsa puo ho sechaba sea-le-moeeng sa sechaba, Majoro o itse ‘muso oo a o etelletseng pele o tlo hlokofala ka mahlalong ha rarolla mathata a na a sechaba. “ke phatlalatsa mona hore ‘muso o se ntse o le morerong oa ho theha letšolo le kopanetsoeng la litsi tsa tšireletso ho loantša litlolo tsa molao. Hela babolai le masholu, ha habo lona ke naheng,” a bua joalo Majoro a tiisitse ka hanong.

O bile a supa hore e le baetapele ba naha le li-ofisiri tse kholo tsa ‘muso, bat la lokela hob a mehlala, a ba a laela hore pele matsatsi a leshome le metso e mene, bohle bahlomphehi ba be ba phatlalalitsi maruo a bona, e le hore hot le ho be bobebe hore ba botsoe ha ba se ba bonahala ba rua ka tsela tse tlisang lipotso.

A re e le ho tiisa phethahatso ea toka le tlhompho ea molao, ‘muso o tla tiisa mafapha ohle a sebetsanang le kabo ea toka hore a ikemele, a be le lisebelisoa hore a fihlelle hoohle ho thusetsa Basotho sereng sa tlolo ea molao.

Majoro o re ke boikarabello ba Mosotho e mong le e mong ho bona hore Lesotho le ea boba bobeng, le hloeke le khutlise seriti sa lona. A ba a laela hore linthonyana tse kang sekotlo sa monna ekasitana le hob aka bohlasoa hohle mona, e tla lokela ebe pale ea maobane.

E le puo ea hae ea pele ea semmuso esale a hlomamisoa, Majoro o boetse a fa Basotho tšepo hore bohle ba lokela ho nka boikarabello ho bona hore ba tlisa phetoho. “Lesotho ke la rona bohle, ha se la ka le Ntate Mokhothu. Ke mema bohle hore re kopaneng ka ‘nete eohle ho hlola bofuma le litlolo tsa molao,” a rialo.

A kopa bohle ho teeanyang litheko ho loanela Lesotho ea khumamela le ho qala ho bontša lerato la naha le ho e boulella.

Litaba Tse Ling