Tsela Ea Mpilo

27 January | Baqolotsi Ba Mosotho

Khang ea Mpilo ha e fele

MASERU - Lekhotla la Motse-Moholo Maseru (MCC) le ’muso li se li otliloe ka pampiri tsa lekhotla moo mohoebi oa Lechaena a tsekang hore o tlolisitsoe mahlo holimo ka phoso kabong ea mosebetsihali oa limione-milione oa khaho ea litsela tse kenellang Mpilo Boulevard.

Litaba tsa tsela ea Mpilo li bile melomong ea sechaba ngoahola moo li bileng tsa tšohloa kapel’a komiti e lisitseng tšebeliso ea lichelete tsa ’muso e eteletsoeng pele ke Mohlomphehi Selibe Mochoboroane.Ho bile ha hlahella ha ho kile ha luloa majoana ntlong ea puso ea Tona-kholo Motsoahae Thabane moo teng a mang a matona a ’muso, a akhang letona la Kholiso ea Likhoebo tse Nyenyane, Chalane Phori, le la Puso ea Libaka, Mahala Molapo, ba neng ba leke ho susumetsa mongoli e moholo oa lekala le mong’a teropo ea Maseru ho etsa itlhoana kabong ea tokelo ea mosebetsi oo.


Bao ba ne ba supe ha ba ile ba tiea ’moko kamor’a hore tona-kholo a ba bolelletse hore ba il’o etsa se nepahetseng, ba se nke tjotjo.
UNIK Construction, e leng khoebo ea monna enoa oa Lechaena, ea tsebahalang ka lebitso la John, e re e jooe ’metoane ha ho ajoa mosebetsi oo, ’me e lakatsa lekhotla le kene lipakeng hore litaba li ke li buloe le ho hlahlojoa bocha. Tsela ea Mpilo e tl’o aheloa likenella tse ncha tse tla etsa litsela tse tsamaeang holim’a tse ling selika-likoeng se seholo, pel’a ’moshara le pel’a Mokorotlong, ’me ba kileng ba bona moralo oo ba re ke botle bo e-so bonoe.

 

Ha se lekhetlo la pele litaba tse potapotileng Mpilo li khinoa ke bo-ha-li-eme-re-botse. Lekhotla la toantšo ea bobolu le bomenemene (DCEO) le kile la li qhelela ka thoko empa eaka le itse ho tsoeloepele ha ba ntse ba li lisitse.  Le ka Lekhotleng la Motse-moholo, Majoro oa Motse-Moholo o bile a e hlaba ka monkhoane kamor’a hore a nkhisetsane mahafi le letona la mehleng Litšoane Litšoane. Sesosa e ntse e le hore naa ke bo-mang ba nang le matla lipakeng tsa ’muso le ’Masepala ho aba mosebetsihali oo, o neng o se o bonahala o sehelletsoe monna e mong, mohlomong lona Lechina leo la ‘maka’ ka moo a ee a bitsoe ka teng ka linako tse ling.

Litaba Tse Ling