Papatso

LNDC PRESS RELEASE ON INDUSTRIAL WAGE SUBSIDY PROGRAMME – SECOND DISBURSEMENT

Papatso

LNDC PRESS RELEASE ON INDUSTRIAL WAGE SUBSIDY PROGRAMME – SECOND DISBURSEMENT

Baithuti Ba Likolo Tse Phahameng Ho Se Seng Sa Likolo Tsa Naha

27 January | Baqolotsi Ba Mosotho

Baithuti ba pasitseng ka linaleli b’a theoha Empa melilietsane e tabola litsebe Mohale’s Hoek

MASERU – Letona la Thuto, Mohlomphehi Mokoto Hloaele, bekeng ena o phatlalalitse ka molao sephetho sa litlhahlobo tsa LGCSE tsa selemo se fetileng moo e leng baithuti ba 436 feela ba atlehileng ho feta ka linaleli (A*), e leng linoko tse 0.4 lekholong – palo e tlaase ka linoko tse 0.1 lekholong papisong le selemong sa 2018.

Mohale’s Hoek e lateloa ke setereke sa Leribe le sa Mafeteng ka linoko tse 65.8, ha e le setereke sa Quthing se ntse se lutse kutung ka linoko tse 56.2 lekholong.Letona Hloaele o re sekolo sa Lesotho High School se tsamaea se sa makoa selemong sa 2019 sa lithuto, ’me se kiba-kiba ka linaleli, e le li A* le li A tse 354 tseo e leng kakaretso ea linoko tse 16.7 lekholong tsa sephetho. Ebe sekolo sa Leribe English Medium bobeling ka li A* le li A tse 104, eo e leng linoko tse 12.1, ha St Stephen’s Diocesan High School eona e hlaha borarong ka linoko tse 11.6 lekholong.


Hloaele a bontša hore kakaretso ea baithuti ba fetileng sehlopha sena ka linaleli ke 2 191, e leng linoko tse 2.1 lekholong lihlopheng tsohle, e bile e le ho supa ho pasetsa tlaase ka linoko tse 0.1 lekholong papisong le selemo sa 2018. A re sephetho mokhalelong oa C ke kakaretso ea baithuti ba 17 113, eo e leng linoko tse 16.5 lekholong ea sephetho ka kakaretso – e behang tšebetso ea bana selemong sena tlaasana ka linoko tse peli lekholong sephethong sa selemo sa 2018. Letona le re tšebetso ea selemo sa 2019 sa lithuto e supa ha baithuti ba ngotseng tlhahlobo ea puo ea Sesotho e tšoana hantle le ea selemo sa 2018, a tsoelapele hore tšebetso lithutong tsa mahlale eona e nyolohile hanyenyane ka linoko tse 1.1 lekholong ha puong ea Senyesemane teng e putlame ka linoko tse 4.7 lekholong, ha ho ea lipalo e theohetse tlaase ka 5.2. Letona le ipilelitse litsing tsa thuto e phahameng ho kenyeletsa puo ea Sesotho e le e ’ngoe e hlokahalang hore moithuti a fumane sebaka ho ithuta ho tsona. A hopotsa bohle hore lipehelo tsa machaba li hloka hore morutoana a tsebe bonyaane lipuo tse peli ho lumelloa ho ithuta litsing tsa thuto e phahameng.


A babatsa bohle ba atlehileng ho feta litlhahlobo tsena tsa selemo sa 2019 tsa LGCSE, a qoholla baithuti ba sebelitseng ka mokhoa o babatsehang ka ho iphumanela linaleli lithutong tse ’ne kakaretsong ea tse neng li ngoloa.
A nt’o phatlalatsa hore moithuti ea sebelitseng ka bokhabane ho feta bohle, naha ka kakaretso, selemong sa 2019 ke Malefetsane Phillip Mabote ea tsoang Lesotho High School ea fumaneng li A* tse supileng, a lateloa ke Tumisang Motsapi ea fumaneng tse hlano a hlaha Likuena High School.
Ha letona le ntse le lla tjena ka tšebetso ea bana, seterekeng sa Mohale’s Hoek teng e bile melilietsane ha sephetho se tsoa, e bile litila-tile tsa sechaba literateng tsa setereke bana ba etsa metjeko, banna ba tlala ke thabo ha setereke se phatlalatsoa e le sona se sebelitseng hantle ka ho fetisisa.
 

Metro News Digital

Fumana Koranta Ea Hao Mahala

Mohale’s Hoek a pasisitse ka linoko tse 67 lekholong, ea tsoa ka baithuti ba 13 ho tloha ho oa bobeli ho isa ho oa botšelela naha ka bophara; sena e le kamor’a hore beke tse peli tsa ho feta setereke se ipabole litlhahlobong tsa Sehlopha se Mahareng (JC) moo se neng se hlahile bobeling ka ho pasisa naha ka bophara ka selemo sa 2018.
Baithuti ba 13 ba sebelitseng hantle ke ba hlahang likolong tse tharo tsa Likuena, St Stephen’s le St Patrick’s, tse ipokeletseng ka li A* tse 29 kaofela.
Setereke se seng se sebelitseng hantle ke sa Berea, seo le tlas’a mathata a ho se rutoe ha bana selemong sa 2019 ka lebaka la seteraeke sa matichere se atlehileng ho hlaha bohlanong naha ka kakaretso, se pasisitse ka linoko tse 64.1 lekholong. Berea e ’nile ea sebetsa hantle le litlhahlobong tsa JC moo e ileng ea tsoa tjaro ka linoko tse 63 lekholong.
Selemong sa 2019 e bile baithuti ba 13 825 ba ngotseng litlhahlobo tsa mapomelo.

Litaba Tse Ling