Papatso

LNDC PRESS RELEASE ON INDUSTRIAL WAGE SUBSIDY PROGRAMME – SECOND DISBURSEMENT

Papatso

LNDC PRESS RELEASE ON INDUSTRIAL WAGE SUBSIDY PROGRAMME – SECOND DISBURSEMENT

O Mong Oa Mehoanto E Meholo Khahlanong Le Puso Nakong Ea Ho Feta

20 January | Baqolotsi Ba Mosotho

Bacha ba hoantela ’muso: Ba re tona-kholo a e hlabe ka monkhoane

MASERU – Khokanyan’a phiri ea bacha ba makhotla le mekha ea lipolitiki e ka lehlakoreng la bohanyetsi, e otlanya thupa le lefatše hore puso ena e’a hlahlathela, ’me ba tla tšoarana ka matsoho le mafapha a mang a sechaba ho hoanta pontšong ea nyatso le hore tona-kholo Motsoahae Thabane a e hlabe ka monkhoane.

Mekha le makhotla a neng a emetsoe ha ho phatlalatsoa morero ona ke ea Lekhotla la Puso ea Sechaba ka Sechaba (LCD), Lekhotla la Puso ea Sechaba (DC), Sethala sa Kholiso ea Moruo (MEC), Lekhotla la Mahatammoho (BCP), Linotlolo tsa Khauta (DPL) ekasitana le Kanana ea Basotho (SR).  Sehlopha sena se ne se lla sa-’mokotsane se le meahong ea LCD bekeng ena, moo motlatsi oa mookameli oa bacha ba lona lekhotla la LCD, Phetho Matla, a hlalositseng ha ba se ba utloetse ka ‘hlokoana-la-tsela hore basebetsi ba lifeme ba tla thakhola mohoanto o joalo haufinyane – ’me a re ba tla thetsana ka mahetla le bona ho etsa pontšo e nonneng. 


Matla o boetse o re boikemisetso ba bona ke ho boela ba isa litletlebo tsa bona bolaoling ba mafapha a tšireletso, tletlebo e tobisitsoe ho molaoli oa Sesole sa Lesotho (LDF), Lieutenant General Mojalefa Letsoela, mookameli oa Sepolesa sa Lesotho (LMPS), Monghali Holomo Molibeli ekasitana le mookameli oa Setsi sa Tlhabollo sa Lesotho (LCS), Monghali Thabang Mothepu. Matla o boletse ha har’a lintlha tsa bona tsa ngongoreho ho boetse ho kenelletse sello sa hore baahloli ba melata ba ntseng ba mametse linyeoe tse amang liofisiri tsa sesole le sepolesa tse belaelloang letotong la litlolo tsa molao le lipolao tsa batho ba ke ba emelle ka thoko ba phuthe matsoho a bona linyeoeng tsena.


Letšoele lena la bacha le qosa baahloli bana ba hlahang linaheng tsa Afrika Boroa, Botswana le Zimbabwe ka ho ba litloli tsa molao linaheng tsa habo bona, moo ba reng ba ahlotsoe litlolong tsa molao tse joalo ha ba bile ba ameha liketsong tsa bobolu, seo ba reng se kenya khoao bolenng ba bona le khetho ea bona ho mamela linyeoe tse hlokolosi tsena tsa masole le mapolesa a Lesotho. H’a bua ’mokeng oo oa bacha le bo-ralitaba, motlatsi oa mookameli oa bacha ba lekhotla la Puso ea Sechaba (DC), Moeketsi Shale, eena o ile a etsa khoheletso ho ’Maesaiah Thabane mohats’a tona-kholo ea Lesotho ea ntseng a manakisoa ke sepolesa, ka pelaelo ea polao ea mohats’a Thabane oa bobeli, Lipolelo, ho inehela matsohong a ba-batseka.

 

Metro News Digital

Fumana Koranta Ea Hao Mahala

Shale o re, “Mohats’a tona-kholo h’a ka holimo ho molao, o lokela ho khutlela hae a inehele matsohong a sepolesa ho araba litaba tsa hae.” A re Tona-kholo Motsoahae Thabane o tlameha ho itlhatlhatha ka pel’a ba-’muso hore na mohala oa hae oa thekeng o ameha joang litabeng tsena tsa lefu la Lipolelo, ho netefatsa hore na sepolesa se mo hoataletse ka mabaka afe. ’M’e Lipolelo Thabane o fenethiloe ke bo-rasethunya ka selemo sa 2017, mane Ha ’Masana, ka thoko ho motse-moholo Maseru.Bacha ba hlalosa hore ba entse sehou tjena hore tona-kholo a itokolle ’moho le lekhotla la hae la matona se itšetlehile holim’a taba ea hore ho totobetse hore puso ea molao ka har’a naha e tšoekame, bobolu bo phahame, ’me bo matsohong a ma-China – a bile a etsa mohlala ka le-China le bitsoang Yan Xie, ea tsebahalang ka lebitso la John, e bile e le moeletsi oa Tona-kholo Thabane.


John enoa ’moho le e mong Lee Chen mabitso a bona a utloahetse a qopetsa haholo lipelaelong tsa bobolu tse ntseng li hlahella ka pel’a komiti ea paramente e lisitseng tšebeliso ea lichelete tsa sechaba. Bacha ba hlalositse ha e le hona ba ntseng ba leba holimo le tlaase ho fumana tumello ea molao sepoleseng ho hoanta ka letsatsi le reriloeng; empa ba supa hore kamor’a hore ba haneloe ka tsela ea mohoanto eo ba neng ba e khethile pele ho tloha lebaleng le leholo la Setsoto ho leba sefikeng sa Moshoeshoe I, ba se ba hopotse ho nka ea ho tloha holong ea liboka ea ’Manthabiseng ho fella hona moo sefikeng ba paroletsa le tseleng ea Mpilo.  Mohoanto ona oo beng ba ona ba reng e tla ba oa popota, ka thoko ho phiphitha ea makhotla a bohanyetsi, o lebeletsoe ho keneloa ke beng ba makoloi a baeti, basebetsi ba lifeme le sechaba sa boithatelo bo botle.  Ho sa le joalo, moromuoa oa mo-presitente oa Afrika Boroa Cyril ramaphosa, e leng letona la mehleng la matla la naha eo Jeff Radebe o ile a rotha ka har’a naha moo a kopaneng le Motlotlehi Letsie III le Tona-kholo Thabane ho ja lekomo ka boemo bo renang ba morao-rao ba lipolotiki tsa Lesotho.

Litaba Tse Ling