Lipehelo

Litaba tsohle tse phatlalalitsoeng mona li keke tsa qopitsoa ke mang kapa mang kantle ho tumello e ngotsoeng ea bohlophisi ba Mosotho. Maikutlo a hlahisitsoeng ke babali mona haho bolele hore ke a bohlophisi, mohlahisi kapa mohatisi, kapa bona basebeletsi ba Mosotho. Re mema maikutlo a babali empa ha re ananele mahlapa, leshano, boferekanyi, tsenyo ea lebitso kapa ho qopitsa litaba tsa babang joalo kaha eka ke tsa hao.