27 January | Baqolotsi Ba Mosotho

Baesekopo ea Lesotho a hapa maikutlo a lefatše

MASERU – Setšoantšo sa baesekopo se hlahisitsoeng koano lapeng se bitsoang ‘This Is Not a Burial, It’s a Resurrection’ se hapile maikutlo a machaba.

Setšantšong sena, leqhekoana la mohlolohali le siametseng lefu la mor’a lona, le etella pele boitseko ba motse khahlanong le khaho ea letamo le tlil’o senya mabitla a motse. Baesekopo ena e se e bontšitsoe Biennale College tlas’a 76th Venice International Film Festival – baesekopo ena e hlahisitsoe ke letsoalloa la Lesotho le phelang Berlin, Germany, Lemohang Jeremiah Mosese.

Mosese ke mohlahisi oa libaesekopo oa koano Lesotho, baesekopo tsa hae tse peli tse khutšoanyane e leng ‘Mosonngoa’ (ea selemo sa 2014) le ‘Behemoth - or the Game of God’ (ea selemo sa 2015) li se li ile tsa shebelloa machabeng meketeng e meholo e ‘maloa joaloka ka Clermont-Ferrand International Short Film Festival, Raindance International Film Festival, Kinodot Film Festival, Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina ekasitana le Durban International Film Festival le L'Étrange Festival.

Mosese o boetse o hlahelletse ka mahetla Berlinale Talent Campus (selemong sa 2012), Focus Features Africa First Short Film Programme (ka 2012), Realness Screenwriter's Residency (ka 2017) le Final Cut in Venice (ka 2018).

Motsaneng o monyenyane o sikiloeng ke lithajana tsa maloti a naha ea Lesotho, ho teng leqhekoana la mohlolohali le lilemo li 80. Mosali-moholo enoa o letile ka tšepo e kholo ho khutla ha mor’a hae ea setseng ele eena, eena feela moneketsana oa leloko la hae.

Mora enoa ke malaesha ea hahabang ka mpa a sebetsa mpeng ea lefatše merafong ea mashala morao kopanong, Afrika Boroa. Nako ke ea Keresemese ‘me o lebelletsoe ka tšepo le tlholohelo e kholo ho fihla hae.

Maemong ana, pii e tlisang litaba tse mahlonoko tsa ho timela ha enoa mora ea lebeletsoeng hakana ke mohlolohali li fihla joaloka tsenene e hlabang habohloko pelong ea ‘qhekoana lena le setseng le inosi, nkhono ‘Mantoa, leqhekoana la Molimo, joale o lahleheloa ke moelelo oa bophelo joalokaha a se a setse lepalapaleng ka lebaka la lefu le sehloho.

Tsena li aha lerako le lipakeng tsa ‘Mantoa le lefatše leo a setseng ho lona, Molimo, sechaba sa motse le lefatše lohle le mo potileng, o li shebela thoko mane a le sehleke-hlekeng sa hae a le mong… tsohle li sokolohela thoko le eena motsotso le motsotso. 

A chesoa ke mollo o tukang oa tlholohelo le tšiamo, o labalabela lefu ele ho mo boelanya le mehahabo e ileng bo-ea-batho. O tsetselela hore masapo a hae a bolokoe mabitleng a motse moo teng ho phomolitsoeng beng ka eena ba ileng, bao a ba ratileng ka lilemo.

‘Mantoa o phethela mesebetsi eohle eo e neng e ntse le matsohong a hae bophelong bona, ‘me o qala ho lokisetsa lepato la hae. Litlhopho tsa lepato lena li emisoa khekhenene ke ha a utloa litaba tsa hore motse oa habo o mathuleng a phalliso ka sheshe o lebisoa kae-kae ho lokisa sebaka sa khaho ea letamohali la pokello ea metsi. 

Ke letamo lena, sebaka sohle seo motse o ahiloeng ho sona ekasitana le mathoko a ona e tla fetoha boliba ba metsi bo tla koahela le eona nqalo ea bafu eo a ntseng a rera ho ea phomotsoa ho eona; ‘Mantoa o re sena ka bosaoana feela, e keke ea eba bafalali ba siea motse oa bona, ba lumella mabitla a bona ho silafatsoa – ‘me o qala ho hlohla baahi ba motse moea oa boitseko, hore ba rakalle ka sebaka sa bona ba loantše phallo ena e reriloeng.

Metsotsong ea ho qetela ea bophelo ba hae bo tletseng boitseko le boqhoele, ‘Mantoa o ingolla nalane ea bahale, nalane e salang e ngotsoe lipelong tsa bohle ba phetseng le eena le ba tla utloa ka eena ho isa melokong e tlang.

Motsamaisi oa setšoantšo sena Lemohang Jeremia Mosese ha a nama ka ‘moko oa sona o re: “Ke tseba sohle le boleng ba ntlo ea nkhono oaka, mabota a eona, mohlomo o e ruletseng, monko oa sefate sa leoka se jereng mohlomo ona kamor’a lipula. Haufinyana tsena tsohle li tla be ele pale ea maobane, haufinyana tsohle li tl’a be li qoetse har’a boliba ba metsi a lebang mose ho noka khubung ea naha ea Afrika Boroa.
Metse e’a fieloa ho thoe ho fuoa tsoelopele sebaka, ho lebetsoe sohle ka boleng ba bophelo ba batho ba metse ena ha ho nyakalatsoa litakatso tsa ba buang ka bokamoso, ntlafalo le tsoelopele. Ha ke loantše tsoelopele…ha ke bile ha ke lehlakoreng la eona; ke mpa ke botsa lipotso ke bile ke na le thahasello tšoaetsong ea eona boinahanong, bophelong ba moea le ba letsatsi le letsatsi ba sechaba seo e se amang. 
Tse ncha le tsa khale. Tlhaho le lefu. Tlhompho ea se-Molimo ho lefatše leo re phelang ho lona; ‘me ka leihlo la ‘Mantoa, re elelloa hore re tobane le lefifi le letšo-letšo la bo-nka Ntjana, empa khabareng seo pale ena e leng sona ke ho pepesa matla a ho jara mathata le liphephetso ha moea oa motho ha a ipoleletse ntho.” 

Motsamaisi:    Lemohang Jeremiah Mosese
Bohlahisi:    Cait Pansegrouw
Nako:    120’
Puo:    Sesotho
Naha:    Lesotho
Selemo:    2019
Batšoantšisi:    Mary Twala Mhlongo, Jerry Mofokeng Wa, Makhetha, Makhaola Ndebele, Tseko Monaheng, Siphiwe Nzima
Cinematographer:    Pierre De Villiers
Mohlophisi:    Lemohang Jeremiah Mosese
Moqapi oa Tlhahiso:    Leila Walter
Moqapi oa Liaparo:    Nao Serati
‘Mino:    Yu Miyashita

Litaba Tse Ling