Lilotho

Ka o lotha! Ke eane, ke ena? (Ke tsela)

Ka o lotha! Ka li jala mona, tsa mela thabeng? (Ke lithole)

Ka o lotha! Ka pota ka nqena, oa pota ka nqane? (Ke lebanta)