Maele

Basali ke tau li mesana: Ke hore basali ke batho ba bohale ba litau empa haele ha ho tluoa ntoeng, ba keke ba loana joaloka litau. Hona ho bolela hore hoa bona, hangata ke bohale feela bo phepheletsang ntoa.

Ntja-peli ha e hloloe ke sebata: Ke hore taba ha e le thata e ea kopaneloa ‘me taba e kopanetsoeng ha e hlole batho.

Metse ho psha mabapi: Ke hore bahaisani ba lokela ho utloelana bohloko le hona ho thusana hobane tsietsi ea moahisani oa hao e ka tloha ea o oela ka nako e ‘ngoe. Ke hore u tsebe hore ha ntlo ea moahisani oa hao e echa, le ea hao e se ntse ele tsietsing ea ho cha; ka lebaka leo, u atise ho phalla ho ea thusetsa.