Lithoko

Ntoa  ea Lithunya

Sefatli e teng Matsieng monyako oa mokhoro,

Sa na hlonga ke Morena Letsie, O n’a se hloma joalo a entse moriti

Moriti a likhomo le oa batho,

Fate se holise bana ba Letsie,

Se holise Leka le Mabefola,

Se holise Maama le Seesio.

Qaati h’a tseke thaba li le ngata,

O ntse a potoloha Makhoaroe,

O hana ha tsekisoa Makhoaroane,

A bile a khoetsa Letsie likobo,

O b’a khoetsa Letsie likobo,

O b’a khorohe, a hlahe Ntsunu,

A re o bone ba hlahang ka Tsoaing

Ha ba oa likhomo, thak’a Lentsoe.

Tsa naha, re li je ha re e-na le thaka le Ramabilikoe,

Esale  re e-ja tsa Likonyeng.

 

Mpakaoa, mohale oa Lerotholi

Mohlankana oa Patsa, Mofokeng,

Tlatlasolle ea bana ba Mohase,

E mosoeu- soeu oa ’makhulu,

Naleli e tšoeu ea Raletšabisa!

Letsie le Griffith ba boka,

Ba re: “Ntate o beile poho e le khunong

Poho-khunong ea bana ba Mohase

Ho hlaba ha eona

Poho ea Mohase, ea seteletsa”!

 

Ntoa ea Moorosi

Thak’a Ranqoi oa mohlankana

Mo-thiba-likotsoana-tse-tsoang-sakeng-ha-Masi-phole!

Ngoan’a Morena, sefako sea hoba;

Eare se fihla sa kena mokhorong,

Sa kena Qaqatu se ntse se hoba.

U n’o bona, Mapuru, ua koaheloa!

Monnan’a motonana oa morena,

Ha u ke u hloma thakhisa lekhalong,

Fako se tsoile khalong la hao,

Sa feta se hohotla, se ea ha Tšoari.

Ho tsoa lira le maqai re bakile

Le batho ba busoang ke mosali!