Litaba|January 15, 2013 7:43 am

Lebollo ha se boloi kapa bokoata

on_Bale

 

Ka Lerato Buthelezi

MASERU – Basotho ba bangata ba hlanohetse moetlo oa lebollo  ho latela litumelo tsa batho ba bangata ba reng lebollo ke bohetene ’me ba le latetseng ba siiloe ke linako.

Leha ho le joalo, ho boetse ho ntse ho e-na le ba bang ba bangata ba lumelang moetlong ona oa lebollo. Taba ena e pakahatsoa ke ho tsoela-pele ho bolla hoa bashanyana le banana ba Basotho ka har’a naha.

Mofumahali ’Mamaele ’Mamoea Peleea ea lilemo li 53, ea lulang Ha Makhoathi, ka  la 11 Pherekhong o ile a ntša litsoejane tse hlano, tse tsoang metseng ea Ha Mosalla, Nazareta, Mantšonyane le Qoaling.

H’a bua le Mosotho, o ile a hlalosa hore Basotho ba bangata ba bonahala joale ba se ba hlanohetse moetlo oa bona oa lebollo ka lebaka la litumelo tsa bona le mekhoa eo ba seng ba phela ka eona. O re ’nete eona e tla sala e le teng ea hore lebollo ke moetlo oa Sesotho.

“’Na ke bolotsa basali feela, hape ha se hore ke bolotsa motho e mong le e mong. Hangata batho ba tlang ho ’na hore ke ba bolotse ke ba nang le lineo (tsa bothuela) joaloka ’na. Ke bolotse ka selemo sa 1999, ha se hobane ke ne ke khahliloe empa lineo tseo ke nang le tsona ke tsona tse neng li ntšusumeletsa hore ke qetelle ke bolotse,” a rialo Mofumahali ’Mamoea ka moo a tsebahalang ka teng.

A hlalosa hore selemo sena sa 2013 ke selemo sa hae sa boraro a ntse a bolotsa, ’me selemong sa pele o ’nile a bolotsa ba robeli, sa bobeli ba bararo ha se latelang e bile ba bahlano.

A re litsoejane tsena tsa hae, o li ruta bosali bo tebileng, tlhompho, boikokobetso le hore ba be le lerato ho batho bohle.

A re liqholotso tseo a ileng a kopana le tsona nakong eo a qalang ho bolotsa ke hore batho ba bangata ba ne ba lla ka hore o tla kulisa bana ba bona ka meriana. A re empa ka lehlohonolo ha ho na le a le mong moo motseng ea ileng a bonahala a kula ka lebaka la meriana.

“’Na ke lethuela, ke hlahloba ka hlooho le buka. Bothuela ha se boloi hobane batho ba bangata ba ntse ba loea ka lipelo e se mathuela. Ke neo e ’ngoe ea Sesotho, eo Molimo a faneng ka eona ’me eena O romella Jesu le mangeloi a hae, ’me mangeloi ao ke bona balimo. Hangata balimo ke bona ba tlisetsang motho ea nang le neo litaba. Nke ke ka iphapanyetsa taba ea hore balimo ba teng,” o tiisa joalo.

  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

3 Comments

  • Basotho tlohellang linama tsa bopele ba batho. Linama tseo ha li etsoa ke lona. Hantle basali ba le ba tsekisang? Le tlabe le qetelle le ba ntsitse monate ke ho lubalubana le linama tsa mapele a bona.
    Tlhelang kuku kamoo e hlotsoeng kateng, haholo ha banna, e leng beng ba eona, basa belaele ka letho.