Litaba|December 4, 2012 3:20 pm

Letona le tšoenyehile

Ka Lerato Buthelezi

MASERU – Letona la Thuto le Koetliso Mohlomphehi ’Makabelo Mosothoane o re o tšoenyehile haholo ke palo e nyane ea baithuti ba atlehileng ’moho le tšebetso e seng ntle phatlalatsong ea sephetho sa sehlopha sa bosupa bekeng e fetileng.

“Ke tšoenyehile haholo ke palo e nyane ea baithuti ba atlehileng ’moho le tšebetso e seng ntle lithutong tsa lipalo le tsa mahlale,” ke Mohlomphehi Mosothoane eo.

A supa hore lekala la thuto le se le qalile mekutu ea ho lokisetsa thupelo ea litichere tsa lihlopha tse qalang; sa pele ho isa ho sa boraro ho ruta le ho hlahloba bana lithutong. A re hona ho tla ntlafatsa boleng ba thuto.

“Re boetse hape re tšoenyehile ke lenane le holimo la bana ba sa ngolang lihlahlobo empa ba ngolisitse.”  A tsoela-pele, “Ke tšepisa hore ’na le oa mphato’a ka Lekaleng la Ntšetso-pele ea Sechaba, re tla kopanela taba ena ho etsa bonnete ba hore tokelo ea bana ea thuto e tšireletsehile.”

Ke baithuti ba 41,460 ba neng ba ngoliselitse  ho ngola lihlahlobo selemong sena, ’me ke feela ba 39,661 ba tsebileng ho ngola lihlahlobo. Hona ho bolela hore baithuti ba 1 799 ha ba iponahatsa lihlahlobong.

Letona ha le tsoela-pele la bontša hore mosebetsi oa baithuti oa selemo sena o theohile sehlopheng sa pele le sa bobeli, ’me o nyolohile sehlopheng sa boraro, ha kakaretso ea baithuti ba atlehileng e lekana hantle le ea ngoahola.

A tsoela-pele ka hore ke bahlahlobuoa ba 39,661 ba ileng ba ngola lihlahlobo, ’me ba ileng ba feta ka sehlopha sa pele ke ba 5,286. A re palo ena e supa ho theoha ha lintlha tse ka bang tharo feeloane supa lekholong papisong le ea selemo se fetileng. Sehlopheng sa bobeli ke 9,489, ’me palo ena e ka tlase ka lintlha tse ’ne feeloane tharo lekholong. Ba sehlopha sa boraro ebile 1,9810. Palo ena e ka holimo ka lintlha tse isang ho tse supileng papisong le ea selemo se fetileng. Ke kakaretso ea ba 5,076 ea ba atlehileng ho feta lihlahlobo tsa sehlopha sa bosupa. Palo ena e eketsehile ka feeloane ’ngoe lekholong, ’me ke kakaretso ea barutuoa ba 3,485 ba atlehileng ho feta sehlopha sena, e leng palo e lekanang hantle le ea selemo se fetileng.

Ha a lihella litaba tsa hae Letona le ile la lebohisa Sethole Bohlokoa oa sekolo sa ‘Leribe English Medium’, eo e leng eena ea nkileng maemo a pele naheng ka bophara.

  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

1 Comment

  • Hase nako ea ho tsoenyeha ena mme letona, ke nako ea liketso. Mosebetsi o oetse matsohong, ke oena motsoka-sephali ka sebele. Re ne re ka utloa ho tsoenyeha hoa hao pele u eba letona. Ha re bone hore na u etsa joang nakong ena ea hao. liplane fatse mme u re hatlalletse tsona re li tsebe re be re bone litholoana ha selemo se fela. Ke eo taba!