Litaba|October 22, 2018 5:15 am

‘Ntoa ese ele lefu’

Ka Napo Lekhooana

MASERU – Ba bang ba banna ba mahokela motseng Ha Tsolo, Thetsane, Maseru, ba hlalosa ntoa ea morao tjena ea matsoho, e se ese ntoa feela, empa e se e le lefu.

Ba bua sena ba ipapisitse le letoto la mafu a batho a tsoaloang ke lintoa kapa liqoaketsano tse bileng lipakeng tsa botho, ’me tsa qetella li lebisitse mafung a batho.

E mong bona, Monghali Mochela Lillo, o beile taba ea hae ka hore sechaba se e le hloko hore ‘ntoa ea batho ea morao tjena haesak’a ntoa ea pele eo batho ba tla tutumpana ebe ho fella hakalo’.

“Ntoa ena ea hajoale, ha esale ntoa feela empa ho se ho bolaeanoa, batho ba qeta batho, lefatše le re fetohetse. Ho tloha moo, ea hlotsoeng ntoeng o se a rera hoa nanyetsa a il’o bolaea. Basotho ekaba re ea kae ka taba tse tje?” ho botsa joalo Monghali Lillo.

Ebe motho o boelloa keng ha bolalile motho emong? Haese hore fela o setse ka sekhobo sa ho bolaea motho, seo a tla be a ilo shoa le sona?” Ke eena eo.

Monghali Lebusa Motemekoane le eena ele mohlanka oa lehokela a hlalosa sebakeng sa habo sa Thetsane, e se e batla joale e le tloae hore batho ba bolaeane. Ha motho a batla sesosa, sesosa ke hore ba ile ba loana ntoa ea matsoho e ileng ea lebisa likotsing le lipolaeanong.

Motemekane o re, “Ooele sechaba sa heso ha re qobeng lintoa. Keletso ke hore moo motho a bonang hore ha ho uoe ’moho ka maikutlo, khaohana kapa u tlohe sebakeng se joalo.”

O ipiletsa joalo a hlalosa hore hajoale ho fapane le pele. O re ntoa ea morao tjena e fapane le ea pele hoba pele ho ne ho loanoa ho katelloana ebe ke pheto. A re joale tjena ha e sale joalo, empa batho b’a fela.

Bekeng e sa tsoa feta ke lipolao tse ’maloa tsa batho moo ho ileng hoa loana hoa nto hlajoana ka lithipa kapa ho thunyana, tse tiisitsoeng ke mahokela moo.

  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg