Meqoqo|November 25, 2013 4:36 pm

Monghali Sebili Sebili

sebili(1)

Mosotho bekeng ena e phura leshoetla le monna ea lentsoe e kang la tsoere mohlakeng, e le mohlahisi le sebini sa Lekhotla la Kobo-Tata ea Basotho-ABC.
Puleng Qoachela ha a bua le Sebili Sebili (SS) oa Mofokeng ka seboko ba li behile joana:
Mosotho: Lebitso la hau u mang?
SS: Ke Sebili Sebili, ke monna oa Mosotho ea lilemo li 46.
Mosotho: U hlahetse kae oa ba oa holela kae?
SS: Ke hlahetse Qobong Ha Tšiu, Ha Sebili Mohale’s hoek. Hajoale ke ahile sefateng Ha Malebanye.
Mosotho: U qalile kae ka polotiki?
SS: Ke qalile ke sa le monyenyane haholo. Ke ile ka khahloa hona haeso motseng esale mokha oa BCP ka nako eo. E ne e le ka 1981 ha ke utloa ke na le thahasello e kholo.
Mosotho: Ke sefe se ileng sa o susumelletsa hakaalo polotiking?
SS: Ke susumelitsoe ke malome oa ka eo hajoale e seng e le mofu; o ne a rata polotiki habohloko. Ho tloha ke le lilemo li 14 ho isa 15 empa ke ne ke ntse ke ipha nako ea sekolo, joale ka nako eo, ho ne ho sa buuoe ka litaba tsa polotiki haholo joalo ka honajoale.
Mosotho: Ke eng eo o ileng oa iponahatsa ka eona haholo polotiking?
SS: Ka 1991 ho isa 1992 ha ho qaloa ho etsoa boiketo ba lipolotiki, ke ile ka khetheloa ho ba molula-setulo oa lekala la heso, eaba ka 1994 ho isa 1995 ka qala ho ba Ramatlotlo oa lona lebatooa leo. Ka lilemo tse peli tse hlahlamanang ka ba mosupisi oa tokiso ea litsela mahaeng. Kaha ho ne ho se ho e-na le liqabang mokheng oo ba ile ba nteleka ’me ra arohana. Ka 2002 ka eo emela likhetho leha li ile tsa re hlola le ba heso.
Mosotho: Ka pina teng ekaba u qalile kae?
SS: Ke qalile kerekeng le likolong, ebile ke tseba ’mino oa linoto haholo, ka 1997 ke ha ke qala ho hatisa letlapa la pele la ’mino oa polotiki sehlopheng sa Setlamo ka pina e reng “chaba se koatile.”
Mosotho: Har’a lipina tsa hau ke efe eo u e ratang ka ho fetisisa, hona hobaneng?
SS: Ke rata e reng “letsatsi le teng le tla chabela matona a Pakalitha” le e ncha e reng “ba melato” letlapeng la ‘Hola o Khokhobe.’
Ka bobeli ke li rata hobane li ea supa hore motho e mong le e mong ha a na le molato o tla lokela hore a o jele. Ka ho tšoana ke ka hona ke neng ke re bao letsatsi le teng le tla ba chabela, ’me le fetse la chaba.
Mosotho: Na re ka bona u ntšitse letlapa le leng haufinyane?
SS: Ke hopola hore ka Pherekhong ke tla be ke ntšitse letlapa. Letlapeng lena ke se ke e-na le lipina tse 20 tseo ho tsona ke tla khetha tse 10 tse chesang haholo.
Mosotho: Boqapi ba hau bo itšetlehile holim’a eng?
SS: Ke qapa ke ipapisitse le liketsahalo tse seng li etsahetse, ekasitana le tse e-s’o etsahale, ke sa siee morao ho natefisetsa balateli ba lekhotla la heso.
Mosotho: Ke mang ea u ngollang le ho u hlahisetsa lipina?
SS: Ke itjara ka tsohle; ke hela ke itlamela, ho tloha ka ho qapa le ho ngola.
Mosotho: Ke sefe seo o atisang ho se etsa thoko le ho bina?
SS: Ke rata temo haholo le mekhatlo empa ka lehlakoreng la polotiki ke ntse ke le lekhotleng la Kobo-Tata ea Basotho, ke bile ke mongoli oa lebatooa la Qhalasi #57 moo ke sebetsanang le litlhoko tsa sechaba ho li isa moo li lokelehang.
Mosotho: Chebelo-pele ea hau ke efe polotiking moo?
SS: Ke ho bona naha ena ea Lesotho e fihlile moo e tsitsitseng joalo ka honajoale le nako e tlang ho ’ne ho busoe ka mokhoa o ka natefelang sechaba kaofela.
Mosotho: Molaetsa oa hau ke ofe ho Basotho?
SS: Ba se ba ithutile monate oa puso ka e teng honajoale, ke hore ba tsoele-pele ho khetha ka tsela ena eo ba khethileng ka eona le nakong e tlang.

  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg